ระบบไฟฟ้าของประเทศอาร์เมเนีย

ระบบไฟฟ้าประเทศอาร์เมเนีย

อาร์เมเนียใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz ปลั๊กที่ใช้ในประเทศอาร์เมเนียมีปลั๊กสองประเภทคือประเภท C และ F ปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและปลั๊กประเภท F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาพร้อมคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =