วันหยุดของประเทศเซาตูเมและปรินซิปี วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

วันหยุดของประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

1 มกราคม       วันปีใหม่

1 พฤษภาคม   วันแรงงาน

21 ธันวาคม     วันเซาตูเม

25 ธันวาคม     วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =