ระบบไฟฟ้าของประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

ระบบไฟฟ้าประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

ไฟฟ้า 400 โวลต์ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =