วันหยุดของประเทศมาลาวี วันสำคัญต่างๆ ของประเทศมาลาวี

วันหยุดของประเทศมาลาวี

1 มกราคม วันปีใหม่

15 มกราคม วันจอหน์ ชิลิมเว

3 มีนาคม วันพลีชีพ 

1 พฤษภาคม วันแรงงาน

14 พฤษภาคม วันคามูซู

14 มิถุนายน วันเสรีภาพ

6 กรกฎาคม วันเอกราช

สัปดาห์ที่สองวันจันทร์ ของเดือนตุลาคม วันแม่ 

25 ธันวาคม คริสต์มาส

26 ธันวาคม วันเปิดกล่องของขวัญ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =