ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศมาลาวี

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศมาลาวี

เดิมดินแดนนี้ชื่อ นยาซาแลนด์ (Nyasaland) โดยอังกฤษและโปรตุเกสเคยแย่งชิงดินแดนนี้กันมาตลอด จนถึงปี 2445 นยาซาแลนด์จึงตกเป็นดินแดนในความคุ้มครองของอังกฤษ และในปี 2450 นยาซาแลนด์ก็ได้ตกเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษอย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี 2496 นยาซาแลนด์ได้เข้าร่วมเป็นสหพันธ์แอฟริกากลางร่วมกับโรดิเซียเหนือและใต้ (ปัจจุบันแซมเบียและซิมบับเว) ในปี 2506 ออกจากสหพันธ์ฯ และเป็นเอกราชเมื่อวันที่ 6กรกฎาคม 2507 มีนาย Hastings Kamuzu Banda เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

 

มาลาวีเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี 2510 และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนถึงปัจจุบัน ประธานาธิบดีปกครองประเทศด้วยวิธีการที่เป็นเผด็จการยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพทางการเมือง ฝ่ายต่อต้านมีการตั้งขบวนการต่าง ๆเข่น the Socialist League of Malawi และ Malawi Freedom Movement (Mafremo) รวมทั้ง Congress for the Second Republic ขึ้นปฏิบัติการต่อต้าน แต่กระแสการต่อต้านประธานาธิบดี Banda ได้ลดลงในปลายปี 2524 เมื่อนาย Orton Chirwa หัวหน้าขบวนการ Mafremo ถูกจับกุมตัว ทำให้นาย Banda ปกครองประเทศอย่างเผด็จการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =