ระบบไฟฟ้าของประเทศมาลาวี

ระบบไฟฟ้าประเทศมาลาวี

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน มาลาวี คือ 230V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =