เกี่ยวกับ ประเทศมาลาวี

เกี่ยวกับ มาลาวี ธงชาติ มาลาวี

สาธารณรัฐมาลาวี มีชื่อเดิมว่า ไนแอซาแลนด์ (Nyasaland) เป็นรัฐประชาธิปไตยที่มีประชากรหนาแน่นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศแซมเบียทางตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับประเทศแทนซาเนียทางเหนือ และมีประเทศโมซัมบิกล้อมรอบทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =