วันหยุดของประเทศจิบูตี วันสำคัญต่างๆ ของประเทศจิบูตี

วันหยุดของประเทศจิบูตี

1 มกราคม                  วันปีใหม่

1 พฤษภาคม              วันแรงงาน

27 มิถุนายน               วันประกาศอิสรภาพ

12 เราะบีอุลเอาวัล      วันเกิดของศาสดามุฮัมมัด

1 ซุลฮิจญะฮ์              การฉลองละศีลอด

10 ซุลฮิจญะฮ์            เทศกาลเชือดพลี

1 มุฮัรรอม                  วันปีใหม่อิสลาม

25 ธันวาคม                วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =