ระบบไฟฟ้าของประเทศจิบูตี

ระบบไฟฟ้าประเทศจิบูตี

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในจิบูตี คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =