เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศจิบูตี

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศจิบูตี

ฟรังก์จิบูตี เป็นสกุลเงินที่ใช้ในสาธารณรัฐจิบูตี

สิ่งต่อไปนี้สามารถนำเข้าสู่จิบูตีได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ลิตร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =