เกี่ยวกับ ประเทศจิบูตี

เกี่ยวกับ จิบูตี ธงชาติ จิบูตี

จิบูตี หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐจิบูตี เป็นนครรัฐในแอฟริกาตะวันออกในภูมิภาคจะงอยแอฟริกา จิบูตีมีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศเอริเทรีย ทางตะวันตกและใต้จดเอธิโอเปีย ทางตะวันออกเฉียงใต้จดโซมาเลีย อาณาเขตส่วนที่เหลือคือชายฝั่งทะเลแดงและอ่าวเอเดน ในอีกด้านของทะเลแดงคือคาบสมุทรอาหรับในส่วนของประเทศเยเมน ห่างจากฝั่งของจิบูตี 20 กิโลเมตร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =