วันหยุดของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

วันหยุดของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

1 มกราคม - วันปีใหม่

1 พฤษภาคม - วันแรงงาน

30 มิถุนายน - วันปรองดอง (อนุสรณ์การประชุมเรื่องอธิปไตยของชาติ)

14-15 สิงหาคม - วันประกาศอิสรภาพ (สาธารณรัฐคองโก)

1 พฤศจิกายน - วันออลเซนท์

1 ธันวาคม - วันเสรีภาพและประชาธิปไตย

ข้อมูลท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =