ระบบไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ระบบไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

ข้อมูลท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =