หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ผู้มาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เว้นแต่มาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ประเทศที่สามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหรือเดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูต ในกรณีนี้สามารถได้รับการยืนยันวีซ่า 7 วันเมื่อเดินทางมาถึง

 

นักท่องเที่ยวที่ต้องการวีซ่าจำเป็นต้องส่งจดหมายเชิญที่ถูกต้องตามกฎหมายจากบุคคลหรือองค์กรของ DRC สำหรับนักท่องเที่ยวการยืนยันการจองโรงแรมจะได้รับการยอมรับในกรณีที่ผู้เดินทางไม่มีการติดต่อใน DRC

ข้อมูลท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =