เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ฟรังก์ซีเอฟเอ เป็นสกุลเงินที่ใช้กันสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

สิ่งของต่อไปนี้สามารถนำเข้ามาในคองโกโดยนักเดินทางที่มีอายุมากกว่า 18 ปี โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่ 100 มวน, ซิการ์ 50 มวน หรือยาสูบ 227 กรัม

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ขวด

- น้ำหอมสำหรับใช้ส่วนตัวในปริมาณที่เหมาะสม

- กล้องถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนำเข้าชั่วคราว

- วิทยุเครื่องเสียงและของขวัญจะต้องจ่ายภาษี

ข้อมูลท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =