วันหยุดของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

วันหยุดของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

1 มกราคม - วันปีใหม่

29 มีนาคม - วันโบกันดา

ช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน - วันอีสเตอร์

1 พฤษภาคม - วันแรงงาน

ช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน - วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์

30 มิถุนายน - General Prayer Day

13 สิงหาคม - วันประกาศอิสรภาพ

15 สิงหาคม - วันอัสสัมชัญ

1 พฤศจิกายน - วันออลเซนท์

1 ธันวาคม - วันสาธารณรัฐ

25 ธันวาคม - วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =