ระบบไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ระบบไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =