เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ฟรังก์ซีเอฟเอ เป็นสกุลเงินที่ใช้กันสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

 

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีสามารถนำสินค้าต่อไปนี้เข้าสู่สาธารณรัฐแอฟริกากลางได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่หรือซิการ์ 1,000 มวนหรือซิการ์ 250 มวนหรือยาสูบ 2 กก. (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 ขวด

- น้ำหอม 5 ขวด

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =