เกี่ยวกับ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

เกี่ยวกับ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ธงชาติ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง หรือ ซ็องทราฟริก เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกากลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศชาด ทางตะวันออกจรดประเทศซูดาน ทางใต้จรดสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์เดิม) และทางตะวันตกจรดประเทศแคเมอรูน ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร และแบ่งลุ่มแม่น้ำคองโกจากทะเลสาบชาดและลุ่มแม่น้ำไนล์ขาว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =