สิ่งที่ประกันการเดินทางต่างประเทศไม่คุ้มครอง

Atchamaporn R.

5 ข้อยกเว้นที่ต้องรู้! สิ่งที่ประกันการเดินทางต่างประเทศไม่คุ้มครอง 

ผู้เอาประกันควรที่จะศึกษาเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ที่ตนได้ทำไว้ให้ละเอียด เพราะรายละเอียดปลีกย่อยบางประการของแต่ละกรมธรรม์อาจจะแตกต่างกันได้นะคะ หลักๆแล้วโดยทั่วไปประกันการเดินทางต่างประเทศจะไม่คุ้มครอง มีดังนี้

1. การยกเลิกการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ
แม้ว่าความคุ้มครองในกรณียกเลิกการเดินทาง จะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลาย ๆ คนซื้อประกันการเดินทาง แต่เงื่อนไขสำคัญของความคุ้มครองในกรณีที่ขอยกเลิกการเดินทางต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละแพลน ว่าคุ้มครองเหตุผลอะไรบ้าง เช่น บริษัททัวร์ล้มละลาย จุดหมายปลายทางที่จะไปดันเกิดภัยธรรมชาติ มีการสั่งอพยพ ก่อนออกเดินทางไม่รู้ว่าจะถูกเรียกเกณฑ์ทหารหรือขึ้นศาล ถูกทำร้าย พาสปอร์ตหาย หรือเหตุผลอื่นๆ 

 

2. สภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว (pre-existing conditions)
ผู้เดินทางควรซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศที่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยหรือมีการปรับเปลี่ยนการรักษาในช่วงระยะเวลาก่อนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธความคุ้มครอง

3. ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ
ความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศอาจถูกปฏิเสธได้ หากมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนไม่สามารถควบคุมสติได้

 

4. กีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินสูง
เช่น การกระโดดร่ม การดำน้ำลึก บันจีจัมพ์ เฮลิ-สกี เป็นต้น อาจมีความจำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

 

5. ไม่ปฏิบัติตามตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย 

รู้หรือไม่!? บางกรมธรรม์จะมีรายละเอียดข้อยกเว้นที่ประกันการเดินทางต่างประเทศจะไม่คุ้มครองเพิ่มเติมด้วย เช่น


 
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ* อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เกี่ยวกับสงคราม การรุกราน การก่อความวุ่นวายของประชาชน การก่อการร้าย การคุกคาม ขู่เข็ญ รวมถึงการแผ่กัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ การปนเปื้อนจากสารเคมี สารชีวภาพ ให้เกิดภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม


 
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ* ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากการแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การเผาไหม้  สารพิษ การระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ส่วนประกอบของอุปกรณ์นิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือส่วนประกอบนิวเคลียร์หรือชิ้นส่วนนิวเคลียร์ อาวุธหรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดๆ

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ* ซึ่งมีที่มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือผ่านทาง หรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการริบ การยึดมาเป็นของรัฐ การยึดทรัพย์สินของเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการทหาร หรือการยึดทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย การครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดๆ การทำลายทรัพย์สินโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ราชการที่ถูกต้องตามกฎหมาย


 
4. การจลาจล การนัดหยุดงานก็เป็นสาเหตุสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับผู้เอาประกันได้เช่นกัน


 
5. การอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรืองานใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรกล แท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือ แก๊สธรรมชาติ เหมืองใต้ดิน ประมง

*ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ คือ การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์นั้นๆ

อย่าลืมว่าการศึกษารายละเอียดแพลนประกันให้ดี ๆ เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เรารู้ว่าถ้าต้องยกเลิกการเดินทางเราจะเคลมได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง และประกันการเดินทางต่างประเทศแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ

อ่านต่อ คลิก สิ่งที่ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครอง
ศึกษารายละเอียดแล้ว เลือกซื้อประกันการเดินทางที่เหมาะกับคุณพร้อมรับกรมธรรม์ออนไลน์ได้ทันที คลิก ซื้อประกันภัยการเดินทาง
จองตั๋วเครื่องบิน เพิ่มเงิน 55 บาท คุ้มครองตลอดทริป คลิก จองตั๋วเครื่องบิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-1871008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate 02-0053232