วิธีการต่อพาสปอร์ตให้ได้ภายใน 2 วัน

Atchamaporn R.

หมดกังวลเรื่องพาสปอร์ตหมดอายุไปอีก 10 ปี ด้วยวิธีการต่อพาสปอร์ตแล้วรอรับได้ภายใน 2 วัน จะมีวิธีอย่างไร มีความยุ่งยากไหม มาดูขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การลงทะเบียน การจองคิว ไปจนถึงการรับพาสปอร์ตเล่มใหม่ของคุณได้เลย

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
    1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
    2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
    3. หนังสือเดินทางเล่มล่าสุด หรือหากสูญหายต้องนำใบแจ้งความมาแสดง (สำหรับผู้ที่จะต่ออายุพาสปอร์ต)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์
    1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
    3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
    4. หนังสือเดินทางเล่มล่าสุด หรือหากสูญหายต้องนำใบแจ้งความมาแสดง (สำหรับผู้ที่จะต่ออายุพาสปอร์ต)
 

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตและจองคิวพาสปอร์ตออนไลน์ มีดังนี้
คุณสามารถลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.qpassport.in.th และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้
    1.ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกใหม่
    2.กรอกข้อมูลตามขั้นตอนของระบบให้เรียบร้อย
    3.ตรวจสอบอีเมลของคุณที่กรอกไว้ เพื่อรับลิงก์ยืนยันการลงทะเบียน
    4.คลิกที่ลิงก์ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบจองคิวออนไลน์ และยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของระบบ
    5.เริ่มใช้งานระบบจองคิวออนไลน์

ตัวอย่างวิธีการจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ คลิก 

ขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ต มีดังนี้
    1. รับบัตรคิว
    2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้แสดง
    3. วัดส่วนสูง
    4. เก็บลายนิ้วมือ
    5. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
    6. ชำระค่าธรรมเนียม และระบุวิธีการรับพาสปอร์ต (รับด้วยตนเอง 1-2 วันทำการ / จัดส่งทางไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ)

การรับเล่มหนังสือเดินทาง
    1. กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง 
       - ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
       - บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
    2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
       - บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
    3. กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
   ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ไปรษณีย์เท่านั้น มิฉะนั้น ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าส่งใหม่ทางไปรษณีย
    4. กรณีต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมในวันรับเล่ม ต้องแสดงเอกสารต้นฉบับ (ไม่รับพิจารณาสำเนาเอกสาร)
    5. กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่หมดอายุ ต้องนำหนังสือเดินทางฉบับเดิมไปยกเลิกในวันรับเล่ม หากสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความ และแบบฟอร์มหนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกขโมยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปแสดง

ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำพาสปอร์ต
    - พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วนได้ภายในวัน 3,000 บาท 
    - พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วนได้ภายในวัน 3,500 บาท
ข้อมูลจาก www.ratchakitcha.soc.go.th


สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง 
คุณสามารถตรวจสอบสำนักหนังสือเดินทางใกล้บ้าน พร้อมช่องทางการติดต่อ และแผนที่การเดินทาง คลิก  

เพียงเท่านี้ก็หมดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตจะหมดอายุก่อนวันเดินทางกันไปยาว ๆ ถึง 10 ปีกันเลย แต่อย่าลืมว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คุณควรสอบถามไปยังสำนักหนังสือเดินทางทุกครั้ง และอย่าลืมเช็กเรื่องการทำวีซ่าก่อนเดินทางด้วยนะคะ