3 เรื่องที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับการรับมือ เมื่อเที่ยวบินดีเลย์

3 เรื่องที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับการรับมือ เมื่อเที่ยวบินดีเลย์

3 เรื่องที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับการรับมือ เมื่อเที่ยวบินดีเลย์

เรารู้ว่ามันคือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นที่สุด ถ้าคุณต้องไปประชุม หรือนัดลูกค้าคนสำคัญไว้ มันจบไม่สวยแน่ หรือต่อให้แค่บินไปเที่ยวก็เถอะ เจออะไรแบบนี้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทริปคงเซ็งไม่ใช่น้อย แต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นแล้วล่ะก็ นี่คือสิ่งที่ควรรู้ เพื่อจะรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้

 

1.ติดต่อ Call Center แก้ปัญหาได้ไวกว่า

ในขณะที่ทุกคนต่อแถวสอบถามปัญหากับเคาน์เตอร์สายการบิน เราแนะนำให้ใช้อีกวิธีที่เร็วกว่า คือการโทรหา Call Center เพราะทางนั้นจะสามารถรับมือกับปัญหาได้มากกว่า มีคนมากกว่า จะทำให้การแก้ปัญหาราบรื่นขึ้นด้วย

 

2.การชดเชยของสายการบิน

1) ดีเลย์ 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารเครื่องดื่มให้ตามสมควร และผู้โดยสารสามารถขอเงินค่าตั๋วคืนได้เต็มจำนวน

 

2) ดีเลย์ 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม คืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวน และหากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสายการบินไปยังจุดหมายเดิมในวันนั้น สายการบินนั้นต้องจ่ายค่าส่วนต่าง และ ธรรมเนียมสนามบิน แม้จะเป็นสายการบินที่ราคาถูกกว่าก็ต้องมีการคืนเงินให้ผู้โดยสาร

 

3) ดีเลย์ 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

ปฏิบัติเหมือนกับข้อ 2) แต่สายการบินต้องชดเชยเป็นเงินสด(จำนวนขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน) ซึ่งต้องจ่ายเมื่อผู้โดยสารออกเดินทางต่อทันที ยกเว้นการดีเลย์นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ เหตุการณ์คับขันระหว่างประเทศ โรคระบาด เป็นต้น

 

4) เมื่อโดนยกเลิกเที่ยวบิน

หากดีเลย์ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ถือว่าเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน ต้องปฏิบัติตามข้อ 3) และจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

3.ซื้อประกันการเดินทาง

ประกันเดินทางสามารถจ่ายค่าชดเชยครอบคลุมตั้งแต่ อุบัติเหตุ ของมีค่าสูญหาย และเที่ยวบินดีเลย์ ยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณเลือกซื้อ สามารถอ่านรายละเอียด และซื้อประกันการเดินทางเพื่อ ความปลอดภัยกับ TraveliGo.com ได้ คลิกที่ ประกันการเดินทาง