ซื้อประกันภัยการเดินทางยูเครน ประกันท่องเที่ยว (Ukraine)

ซื้อประกันภัยการเดินทางยูเครน ประกันท่องเที่ยว (Ukraine)

ซื้อประกันภัยการเดินทางยูเครน (Ukraine)

ประกันเดินทางยูเครน ประกันการเดินทางในยูเครน ประกันภัยการเดินทางยูเครน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในยูเครน

 • Ternopil
 • Sumy
 • Rivne
 • คาร์คิฟ
 • คีโรโวฮราด
 • คเมลนิตสกี
 • จีโตมีร์
 • ซาคาร์ปัตเตีย
 • ซาปอริซเซีย
 • ดนีโปรเปตรอฟสค์
 • นอร์ธ เบอร์วิก
 • ปอลตาวา
 • มีโคลายิฟ
 • ลวีฟ
 • อีวาโน ฟรังคิฟสค์
 • เคียฟ
 • เชียร์คาซี
 • เซวัสโตปอล
 • โดเนตสค์
 • โอเดสซา
 • ไครเมีย
อากาศ ยูเครน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ยูเครน วันนี้ 21.1°C
Fri
Weather on Fri 19.8°C
Sat
Weather on Sat 22.2°C
Sun
Weather on Sun 21.6°C
Mon
Weather on Mon 22.2°C
Tue
Weather on Tue 22.4°C
Wed
Weather on Wed 22°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =