วันหยุดของประเทศยูเครน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศยูเครน

วันหยุดของประเทศยูเครน

1 มกราคม         วันขึ้นปีใหม่

7 มกราคม         ศาสนาคริสต์ตะวันออก คริสต์มาส

8 มีนาคม          วันสตรีสากล เปลี่ยนแปลงได้ อีสเตอร์ อีสเตอร์ + 49 วัน เทศกาลเพนเทคอสต์

9 พฤษภาคม     วันแห่งชัยชนะเหนือนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง

28 มิถุนายน      วันรัฐธรรมนูญ

24 สิงหาคม      วันประกาศอิสรภาพ

14 ตุลาคม        วันปกป้องยูเครน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =