ประกันเดินทางโรมาเนีย ซื้อประกันภัยการเดินทางโรมาเนีย

ประกันเดินทางโรมาเนีย ซื้อประกันภัยการเดินทางโรมาเนีย

ประกันเดินทางโรมาเนีย ประกันการเดินทางในโรมาเนีย ประกันภัยการเดินทางโรมาเนีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในโรมาเนีย

 • Gorj
 • กาลัตซี
 • คลูช
 • คอนสตันชา
 • คะละราชี
 • คาราส เซเวอริน
 • คาเมรอน ไฮแลนด์
 • ซะลัช
 • ซาตูมาเร
 • ซีบิว
 • ซูซาวา
 • ดอลจ์
 • ดิมโบวีตซา
 • ตัลซี
 • ตีมีช
 • บราซอฟ
 • บราอิลา
 • บาเคา
 • บิฮอร์
 • บีสตรีตซา นะเซาด์
 • บูคาเรสต์
 • บูซัว
 • ปราโฮวา
 • มารามูเรส
 • มูเรช
 • ยาช
 • วรานเซีย
 • วาสลุย
 • ออลท์
 • อัลบา
 • อารัด
 • อาร์เกช
 • อีลโฟฟ
 • ฮาร์กีตา
 • ฮุนเดารา
 • เนอามท์
 • เมเฮดินติ
 • โบโตชานี
อากาศ โรมาเนีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ โรมาเนีย วันนี้ 15.9°C
Mon
Weather on Mon 23.4°C
Tue
Weather on Tue 23.4°C
Wed
Weather on Wed 23.6°C
Thu
Weather on Thu 24.5°C
Fri
Weather on Fri 20.3°C
Sat
Weather on Sat 20.4°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =