วันหยุดของประเทศโรมาเนีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศโรมาเนีย

วันหยุดของประเทศโรมาเนีย

วันชาติโรมาเนีย หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Great Union Day ตรงกับวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มีการเฉลิมฉลองไปทั่วประเทศเพื่อระลึกถึงการรวมชาติโรมาเนียและก่อตั้งของ ประเทศโรมาเนียในปีพ.ศ. 2461 โดยโรมาเนียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอียูเมื่อปี พ.ศ. 2550

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =