ซื้อประกันภัยการเดินทางลิกเตนสไตน์ ประกันท่องเที่ยว (Liechtenstein)

ซื้อประกันภัยการเดินทางลิกเตนสไตน์  ประกันท่องเที่ยว (Liechtenstein)

ซื้อประกันภัยการเดินทางลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

ประกันเดินทางลิกเตนสไตน์ ประกันการเดินทางในลิกเตนสไตน์ ประกันภัยการเดินทางลิกเตนสไตน์ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในลิกเตนสไตน์

  • ชาน
  • ทรีเซนแบร์ก
  • ทรีเซิน
  • วาดุซ
อากาศ ลิกเตนสไตน์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ลิกเตนสไตน์ วันนี้ 14.5°C
Tue
Weather on Tue 12.6°C
Wed
Weather on Wed 12.3°C
Thu
Weather on Thu 15°C
Fri
Weather on Fri 15.7°C
Sat
Weather on Sat 16.4°C
Sun
Weather on Sun 17.2°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =