ระบบไฟฟ้าของประเทศลิกเตนสไตน์

ระบบไฟฟ้าประเทศลิกเตนสไตน์

ในลิกเตนสไตน์แรงดันไฟฟ้าคือ 230V

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =