ซื้อประกันภัยการเดินทางไอร์แลนด์ ประกันท่องเที่ยว (Ireland)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไอร์แลนด์ ประกันท่องเที่ยว (Ireland)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไอร์แลนด์ (Ireland)

ประกันเดินทางไอร์แลนด์ ประกันการเดินทางในไอร์แลนด์ ประกันภัยการเดินทางไอร์แลนด์ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในไอร์แลนด์

 • กัลเวย์
 • คอร์ก
 • คอลเลจพาร์ก (แมริแลนด์)
 • คิลเค็นนี
 • คิลเดร์
 • ดอนิกอล
 • ดับลิน
 • ดาวน์
 • ทิปเพอแรรี
 • มอนาแฮน
 • มีท
 • รอสส์คอมมัน
 • ลิเมอริก
 • ลีช
 • ลีทริม
 • วอเตอร์ฟอร์ด
 • วิคโคลว
 • สไลโก
 • เมโย
 • เลาท์
 • เวกซ์ฟอร์ด
 • เวสต์มีธ
 • แคร์รี
 • แคร์ลอว์
 • แคลร์
 • แควัน
 • แอนทริม
อากาศ ไอร์แลนด์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ไอร์แลนด์ วันนี้ 13.7°C
Mon
Weather on Mon 11.5°C
Tue
Weather on Tue 11.8°C
Wed
Weather on Wed 12.2°C
Thu
Weather on Thu 14.9°C
Fri
Weather on Fri 14.5°C
Sat
Weather on Sat 15.7°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =