ระบบไฟฟ้าของประเทศไอร์แลนด์

ระบบไฟฟ้าประเทศไอร์แลนด์

แหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในประเทศมาตรฐานในไอร์แลนด์คือ 230 โวลต์ AC (ความถี่ 50Hz)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =