ประกันเดินทางฝรั่งเศส ซื้อประกันภัยการเดินทางฝรั่งเศส

ประกันเดินทางฝรั่งเศส ซื้อประกันภัยการเดินทางฝรั่งเศส

ประกันเดินทางฝรั่งเศส ประกันการเดินทางในฝรั่งเศส ประกันภัยการเดินทางฝรั่งเศส ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในฝรั่งเศส

 • กอร์ส ดูว์ ซูด
 • กอแรซ
 • การ์
 • กาลวาโดส
 • ก็องตาล
 • ชาร็องต์
 • ชาร็องต์ มารีตีม
 • ซอม
 • ซาร์ต
 • ซาวัว
 • ฌีรงด์
 • ฌูว์รา
 • ดอร์ดอญ
 • ดู
 • ตาร์เนการอน
 • ธาร
 • นอร์
 • บา แร็ง
 • บุช ดูว์ โรน
 • ปาดกาแล
 • ปารีส
 • ปีเรเน-ออรีย็องตาล
 • ปีเรเน-อัตล็องติก
 • ปุย-เดอ-โดม
 • ฟีนิสแตร์
 • มอร์บีอ็อง
 • มอแซล
 • มาร์น
 • มาแยน
 • มิวส์
 • ม็องช์
 • ลอเตการอน
 • ลอแซร์
 • ลัวรัตล็องติก
 • ลัวร์
 • ลัวเรแชร์
 • ลัวแร
 • ล็องด์
 • วาร์
 • วาล เดอ มาร์น
 • วาล-ดวซ
 • ว็องเด
 • อวซ
 • ออร์น
 • อาร์แดน
 • อาร์แด็ช
 • อาลป์ มารีตีม
 • อาลป์ เดอ โอต พรอว็องส์
 • อาลีเย
 • อาเรียฌ
 • อาแวรง
 • อีฟว์ลีน
 • อียอน
 • อีเลวีแลน
 • อีแซร์
 • เคริซ
 • เดอ แซฟวร์
 • เนียฟวร์
 • เมอร์เตมอแซล
 • เวียน
 • เอซอน
 • เออร์
 • เออเรลัวร์
 • เอโร
 • แชร์
 • แซน มารีตีม
 • แซน-แซ็ง-เดอนี
 • แซเนมาร์น
 • แฌร์
 • แตรีตัวร์เดอแบลฟอร์
 • แมเนลัวร์
 • แอน
 • แอ็ง
 • แอ็งดร์
 • แอ็งเดรลัวร์
 • โกต ดาร์มอร์
 • โกต-ดอร์
 • โซเนลัวร์
 • โดรม
 • โรน
 • โลว์
 • โวกลูซ
 • โวฌ
 • โอ แร็ง
 • โอด
 • โอดแซน
 • โอต กอร์ส
 • โอต การอน
 • โอต ซาวัว
 • โอต ปีเรเน
 • โอต มาร์น
 • โอต ลัวร์
 • โอต เวียน
 • โอต โซน
 • โอตซาลป์
 • โอบ
อากาศ ฝรั่งเศส วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ฝรั่งเศส วันนี้ 16.5°C
Sun
Weather on Sun 16.9°C
Mon
Weather on Mon 22.2°C
Tue
Weather on Tue 22.7°C
Wed
Weather on Wed 23°C
Thu
Weather on Thu 19.7°C
Fri
Weather on Fri 18.3°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =