วันหยุดของประเทศฝรั่งเศส วันสำคัญต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส

วันหยุดของประเทศฝรั่งเศส

New Year's Day

Easter Sunday

Easter Monday

Labour Day

Victory in Europe Day

Whit Monday

Bastille Day

Assumption of Mary

All Saints' Day

Armistice Day

Christmas Day

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =