หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

คนไทยต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปฝรั่งเศส โดยปกติการพำนักจะสั้นโดยมีระยะเวลา 90 วันและวีซ่าจะหมดอายุใน 90 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =