เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางคิวบา Cuba ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง คิวบา

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางคิวบา เดินทางในคิวบาอย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในคิวบา

 • กรันมา
 • กวนตานาโม
 • กามากูเอย์
 • ซังตีส ปีรีตุส
 • บียา กลารา
 • ปีนาร์ เดล รีโอ
 • มาตันซัส
 • มายาแบค
 • ลา มอลไบ (ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์)
 • ลา อาบานา
 • ออลกิน
 • อิสลา เด ลา คูเบนตุด
 • เซียโกเดอาบีลา
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =