หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคิวบา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคิวบา

คนไทยต้องยื่นขอบัตรนักท่องเที่ยว กับสถานฑูตคิวบาประจำประเทศไทย ยกเว้นกรณี เดินทางจากอเมริกา หรือเดินทางจากเรือสำราญ ท่านสามารถซื้อบัตรนักท่องเที่ยวได้จากสายการบิน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =