ระบบไฟฟ้าของประเทศคิวบา

ระบบไฟฟ้าประเทศคิวบา

110 โวลต์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =