ซื้อประกันภัยการเดินทางซามัว ประกันท่องเที่ยว (Samoa)

ซื้อประกันภัยการเดินทางซามัว  ประกันท่องเที่ยว (Samoa)

ซื้อประกันภัยการเดินทางซามัว (Samoa)

ประกันเดินทางซามัว ประกันการเดินทางในซามัว ประกันภัยการเดินทางซามัว ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในซามัว

  • ซาไวอี
  • อูโปลู
อากาศ ซามัว วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ซามัว วันนี้ 26.2°C
Wed
Weather on Wed 27.5°C
Thu
Weather on Thu 26.7°C
Fri
Weather on Fri 25.7°C
Sat
Weather on Sat 26.7°C
Sun
Weather on Sun 26°C
Mon
Weather on Mon 26.3°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =