ระบบไฟฟ้าของประเทศซามัว

ระบบไฟฟ้าประเทศซามัว

230V

ซามัวทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =