หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซามัว

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซามัว

บุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางไปซามัวสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า นักท่องเที่ยวทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือน ผู้เยี่ยมชมทุกคนจะต้องมีตั๋วไปกลับหรือตั๋วต่อไปสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารไม่มีประวัติการถูกเนรเทศจากประเทศอื่น ๆ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อซามัวไม่มีประวัติข้อหาอาชญากรรม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =