ซื้อประกันภัยการเดินทางเกาะนอร์ฟอล์ก ประกันท่องเที่ยว (Norfolk Island)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเกาะนอร์ฟอล์ก  ประกันท่องเที่ยว (Norfolk Island)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island)

ประกันเดินทางเกาะนอร์ฟอล์ก ประกันการเดินทางในเกาะนอร์ฟอล์ก ประกันภัยการเดินทางเกาะนอร์ฟอล์ก ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

อากาศ เกาะนอร์ฟอล์ก วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เกาะนอร์ฟอล์ก วันนี้ 15.4°C
Sat
Weather on Sat 16°C
Sun
Weather on Sun 14.5°C
Mon
Weather on Mon 14.8°C
Tue
Weather on Tue 16.8°C
Wed
Weather on Wed 14.7°C
Thu
Weather on Thu 16.1°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =