ระบบไฟฟ้าของประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก

ระบบไฟฟ้าประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก

230V ปลั๊กไฟทั้งหมดในเกาะนอร์ฟอล์กให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 230V พร้อมความถี่มาตรฐาน 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =