หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก

วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของเกาะนอร์ฟอล์กเป็นวีซ่าตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียประเภทหนึ่งที่ได้รับเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในเกาะนอร์ฟอล์ก

 

วีซ่าออสเตรเลียที่จำเป็นจะต้องมีอายุ 30 วันนอกเหนือจากระยะเวลาที่ตั้งใจจะพำนักบนเกาะนอร์ฟอล์ก หากมาถึงเกาะนอร์ฟอล์กคือผ่านออสเตรเลีย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =