ซื้อประกันภัยการเดินทางไมโครนีเซีย ประกันท่องเที่ยว (Micronesia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไมโครนีเซีย  ประกันท่องเที่ยว (Micronesia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางไมโครนีเซีย (Micronesia)

ประกันเดินทางไมโครนีเซีย ประกันการเดินทางในไมโครนีเซีย ประกันภัยการเดินทางไมโครนีเซีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

อากาศ ไมโครนีเซีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ไมโครนีเซีย วันนี้ 27.4°C
Sat
Weather on Sat 28.5°C
Sun
Weather on Sun 27.5°C
Mon
Weather on Mon 29.1°C
Tue
Weather on Tue 29.4°C
Wed
Weather on Wed 29°C
Thu
Weather on Thu 26.1°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =