หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไมโครนีเซีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไมโครนีเซีย

อนุญาตให้ทุกคนเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวีซ่าไมโครนีเซีย อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้นานเท่าที่ต้องการ ระยะเวลาการเข้าพักที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 30 วันถึง 365 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =