วันหยุดของประเทศไมโครนีเซีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศไมโครนีเซีย

วันหยุดของประเทศไมโครนีเซีย

วันศุกร์ 1 มกราคม 2021 - วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ 11 มกราคม 2021 - วันรัฐธรรมนูญแห่งคอสเร่ 

วันจันทร์ 1 มีนาคม 2021 - วันรัฐแย็พ 

วันอังคาร 2 มีนาคม 2021 - วันเลือกตั้งรัฐสภา 

วันพุธ 31 มีนาคม 2021 - วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น) 

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันศุกร์ดี

วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์

วันจันทร์ 5 เมษายน 2021 - วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด) 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =