ซื้อประกันภัยการเดินทางเกาหลีใต้ ประกันท่องเที่ยว (South Korea)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเกาหลีใต้ ประกันท่องเที่ยว (South Korea)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเกาหลีใต้ (South Korea)

ประกันเดินทางเกาหลีใต้ ประกันการเดินทางในเกาหลีใต้ ประกันภัยการเดินทางเกาหลีใต้ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเกาหลีใต้

 • คยองซังบุก โด
 • คยองซางบุก โด
 • คย็องกี
 • คย็องซังใต้
 • ควังจู
 • คังว็อน
 • ชุงชองใต้
 • ชุงช็องเหนือ
 • ช็อลลาเหนือ
 • ช็อลลาใต้
 • พูซาน
 • อินชอน
 • อุลซาน
 • เชจู
 • แทกู
 • แทจ็อน
 • โซล
อากาศ เกาหลีใต้ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เกาหลีใต้ วันนี้ 30.7°C
Tue
Weather on Tue 31°C
Wed
Weather on Wed 28.4°C
Thu
Weather on Thu 27.2°C
Fri
Weather on Fri 26.4°C
Sat
Weather on Sat 26.7°C
Sun
Weather on Sun 27.9°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =