วันหยุดของประเทศเกาหลีใต้ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเกาหลีใต้

วันหยุดของประเทศเกาหลีใต้

1 มกราคม      วันปีใหม่

                     วันหยุดปีใหม่ของเกาหลี

1 มีนาคม        วันอิสรภาพเกาหลี 

1 พฤษภาคม   วันแรงงาน 

                      วันเด็ก

                      วันประสูติของพระพุทธเจ้า

6 มิถุนายน      วันแห่งความทรงจำ 

                      วันฉลองอิสรภาพเกาหลี

                      วันหยุดเทศกาลเก็บเกี่ยว

 3 ตุลาคม       วันสถาปนาแห่งชาติ

9 ตุลาคม        วันฮันกึล  

25 ธันวาคม     วันคริสต์มาส 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =