เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางปากีสถาน Pakistan ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง ปากีสถาน

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางปากีสถาน เดินทางในปากีสถานอย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในปากีสถาน

 • กวาดา
 • การาจี
 • กุจราต
 • กุชรันวาลา
 • กุซดาร์
 • คอตลี
 • คาเซอร์
 • คิลล่า อับดุลลาห์
 • จาโคบาบัด
 • ชัควาล
 • ซาร์กาดา
 • ซาฮิวาล
 • ซิอัลโกต
 • นาวับชาห์
 • บาดิน
 • บาฮาวาลปุระ
 • บิมห์เบอ
 • มูซาฟฟาราบัด
 • มูลตาน
 • ราวัลปินดี
 • ราฮิมยาร์คาน
 • ลาร์คานา
 • ลาฮอร์
 • อิสลามาบัด
 • เควตตา
 • เชคุปุระ
 • เปชะวา
 • เมอร์พูร์
 • เมียนวาลี
 • โทบาเต็กซิงห์
 • ไฟซาลาบาด
 • ไฮเดอราบัด
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =