หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศปากีสถาน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศปากีสถาน

โดยปกติแล้วผู้มาเยือนปากีสถานจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของปากีสถาน คณะเผยแผ่ของปากีสถานในต่างประเทศเสนอวีซ่าประเภทต่างๆโดยนักเดินทางบางคนมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหากเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของกรุ๊ปทัวร์หรือเพื่อธุรกิจ ปากีสถานยังเสนอใบสมัครวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์และการอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง

โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องยื่นขอวีซ่าในประเทศต้นทางของตน แต่อาจยื่นขอจากประเทศที่สามได้หากเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายของประเทศนั้น

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =