ระบบไฟฟ้าของประเทศปากีสถาน

ระบบไฟฟ้าประเทศปากีสถาน

ปากีสถานใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 230V ความถี่ 50Hz

รูปแบบปลั๊ก: C และ D

ประเภท C: หรือที่เรียกว่าปลั๊กมาตรฐาน "Euro" ซ็อกเก็ตนี้ยังใช้งานได้กับปลั๊ก E และปลั๊ก F

ประเภท D: ส่วนใหญ่ใช้ในอินเดียศรีลังกาเนปาลและบางประเทศในแอฟริกา ซ็อกเก็ตนี้ใช้งานได้กับปลั๊ก D เท่านั้น

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =